Over de verscholen Stad

Wat is de achtergrond van deze wandeling?
De Verscholen Stad laat mensen een kijkje nemen in de leefwereld van dak-en thuislozen zodat er meer begrip ontstaat voor deze groep mensen en hun persoonlijke situatie. De dagelijkse organisatie van De Verscholen Stad wordt ondersteund door medewerkers van het Pastoraal Uitzendbureau en SOS Kringloopwinkel.

Dak- en Thuisloos, wat betekent dat?
Het kan iedereen overkomen, dakloos worden. Maar wat betekent dat eigenlijk, dakloos? Hoe leef je dan en wat maak je mee? In de stadswandeling De Verscholen Stad vertellen voormalig dak- en thuislozen hun verhaal aan de hand van plekken in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch.

De gidsen
De gidsen van De Verscholen Stad zijn allemaal voormalig dak- en thuislozen die uit eigen ervaring vertellen. Zij hebben samen met de ondersteunende organisaties de route en de inhoud van de wandeling samengesteld. Zij zijn goed getraind om u door de stad te kunnen leiden.

Wat gebeurt er met het geld?
De opbrengsten worden gebruikt voor projecten ten behoeve van dak- en thuisloosheid in ‘s-Hertogenbosch.

Gesteunde projecten in 2013
In 2013 heeft De Verscholen Stad met de opbrengst en giften van de wandelingen een bijdrage kunnen leveren aan

De Winterinloop ‘s-Hertogenbosch.
De Winterinloop is bedoeld om dak- en thuisloze bezoekers, zonder enig onderscheid naar herkomst of identiteit, een geschikte faciliteit te bieden in de wintermaanden.

Ondanks de tot nu toe zachte winter waren er tot het einde van 2013 106 verschillende bezoekers die van deze faciliteit gebruik maakten.

Dit project wordt ondersteund door:
Stichting de Zelfkrant
SMO
SOS Kringloopwinkel
Novadic-Kentron
Vincentius vereniging
Diakonie van de Protestantse Kerk ‘s-Hertogenbosch
Rienier van Arkel groep

Gesteunde projecten in 2014

In 2014 is Stichting Ismes ondersteund door een schenking van Stichting 1184.

Stichting Ismes ondersteunt herstellende verslaafden bij hun terugkeer in de maatschappij, zodat zij weer een zinvol en respectvol leven kunnen opbouwen. Daarnaast is Stichting Ismes er voor de naasten van de herstellende verslaafden.Stichting Ismes ondersteunt herstellende verslaafden bij hun terugkeer in de maatschappij, zodat zij weer een zinvol en respectvol leven kunnen opbouwen.

De gedachte achter Stichting 1184 is een plek waar betrokkenheid, ontmoeten, ontwikkelen, versterken maar ook zeer zeker ontspannen centraal staat. Het doel is om een bijdrage aan de lokale maatschappij te combineren met het ontmoeten van nieuwe mensen. Nieuwe mensen leren kennen, veel plezier hebben en samen weken aan een mooi ideaal.

1184 onderscheidt zich door een ‘samen doen’ mentaliteit. Het streven is dat elk lid actief betrokken is bij het maatschappelijk doel en de organisatie van events.